Quy trình đón và trả trẻ

Phụ huynh cho bé đi học và đón bé về đúng giờ nhé!

  • Đón trẻ: từ 6h30 sáng đến 7h30
  • Trả trẻ: từ 16h30 chiều đến 17h30 chiều

Nhà trường nhận bé trực tiếp từ tay phụ huynh hoặc người thân trong gia đình. Giáo viên đón trẻ sẽ trực tiếp đón tại cổng trường hoặc phụ huynh sẽ trực tiếp đưa bé vào lớp học. Các giáo viên sẽ đón bé tại cổng trường cho đến 7h30, với những trường hợp  bé đi muộn sau giờ trên, phụ huynh sẽ đưa bé vào lớp học.

Nhà trường sẽ không giao trả bé cho người lạ. Nếu có người lạ đón bé, phụ huynh phải gọi điện báo trước cho GV của  lớp và nói tên, số điện thoại  người đi đón bé. Để thuận tiện cho phụ huynh khi đón bé hoặc nếu phụ huynh có nhu cầu đón bé sớm hơn thời gian trả trẻ, vui lòng liên hệ với văn phòng qua số điện thoại: 0236.3655.369 để văn phòng có thể thông báo tới giáo viên chuẩn bị và cho bé ra ngoài cổng.

Lưu ý nếu Ba Mẹ đón bé muộn: 

KHUNG GIỜ ĐÓN MUỘN  PHÍ 
17:30 - 18:00 100.000VNĐ/Bé/Tháng

Sau 18h00 phí đón muộn sẽ được tính theo tiền tương ứng với 100.000VNĐ/Giờ và bé sẽ ở lại cùng nhân viên bảo vệ của Nhà trường.

 

:
Họ và tên :
contact.Age :
contact.Address :
Số điện thoại :
Email :
Facebook :
contact.Position :
contact.CV :
contact.Avatar :
Nội dung :